Kreativitet er å koble

–Just connecting things, sa Steve Jobs. SKAP er en koblingsarena i Mandal som gir rom for å skape. Framtida skapes nå! Raskere og grønnere. Teknologi og folk gjør det meste mulig. Hvis vi tenker kreativt. Sammen.

SKAP er en arena for kreativitet og innovasjon og består av Lindesnesregionen Næringshage og SKAP Kreativ Folkehøyskole. Skolen holder til i Neseveien 1 i Mandal, og vegg i vegg finner du Næringshagens idélab og prototypelab som vi kaller ANNEXET.

Vi jobber tett sammen for å skape verdier i skjæringspunktet mellom utdanning, næringsliv og samfunnsliv. På skolen leker elevene seg med fag som teknologi, design, arkitektur og kommunikasjon. 

I Næringshagen støtter vi bedrifter som ønsker innovasjon og bærekraftig vekst. Fellesskapet gir oss mange ressurser å dele på: mennesker, metoder og maskiner, men den aller viktigste verdien er KOBLINGEN vi tilrettelegger for.

Her kobles folk og kunnskap. Sammen skaper vi bærekraftige løsninger for framtida.

Innlegg og innblikk