07.01.21 lab næring

ANNEXET idélab

Vegg i vegg med SKAP folkehøyskole ligger vår idélab ANNEXET. Stedet er en realisering av felleskapet mellom Næringshagen og skolen.

Ressursene våre består av mennesker, maskiner og metoder, og sammen formidler vi et MINDSET som trigger nytekning og nyskaping.

Jevnlig har vi kreative prosesser med regionens bedrifter i ANNEXET. Problemstillingene bedriftene kommer med, kan være enkle eller komplekse, og ideen kan være i tidlig fase eller mer utviklet.

For å få et mangfold av perspektiver i workshopene henter vi inn deltakere med ulik bakgrunn og kompetanse. Dette tror vi er av stor verdi for kunden vi jobber med.

Vil du vite mer? Ta kontakt med oss i Næringshagen, så hjelper vi deg!