20.06.23 lab næring

Deler SKAP-metoden med hele landet

Næringshagen har fått bevilget 300.000 kroner fra SIVA til å utvikle et undervisningsopplegg innen designmetodikk for andre næringshager og inkubatorer fra hele landet. To pilotrunder er nå gjennomført, og seks innovasjonsselskaper har fått opplæring i metoden.

Næringshagen har gjennom flere år utviklet metodikk og kompetanse innen kreativ tenkning sammen med SKAP Kreativ Folkehøyskole. Vi har også samarbeidet med DOGA (Design og arkitektur Norge) om utvikling av denne typen designmetodikk.

Metodikken skal trigge nytenkning og nyskaping, og vi i Næringshagen bruker SKAP-metoden daglig i utviklingsprosesser med våre bedrifter.

Bringe kunnskapen videre

Gjennom dette prosjektet får vi muligheten til å gi ansatte i næringshager og inkubatorer over hele landet opplæring i å fasilitere kreative prosesser som stimulerer nytenkning, og de vil få en funksjonell metodeverktøykasse som de kan benytte i utviklingsprosesser med sine bedrifter.

Innovasjonsselskapene som har gjennomført kurset og kan ta metoden med hjem og anvende den på egne bedrifter er Teal Innovasjon, Pågang Næringshage, Lister Nyskaping, Blått Kompetansesenter, Innoventus Sør og Proventia.

– Jeg syns det er utrolig interessant og lærerikt å være med i pilot for metodikken. Lindesnesregionen Næringshage har utviklet et spennende og ikke minst svært nyttig verktøy som jeg ser mange muligheter for i egen og andres virksomhet, uttalte Bent O. Hansen fra Teal Innovasjon til Lindesnes Avis i forbindelse med pilot-workshopen.

Så potensialet

Det statlige organet SIVA så potensialet i verktøyet vi har utviklet og ønsket derfor å støtte prosjektet. På denne måten får Næringshagen muligheten til å fungere som et kompetansesenter og opplæringsorgan innen designmetodikk.

– Lindesnesregionen Næringshage har opparbeidet seg avansert kunnskap i kreativ tenking, og det ønsker vi at de skal dele med næringshager og inkubatorer i hele Norge, sier Alma Karabeg i SIVA til lokalavisen Lindesnes.

–Vi i Næringshagen håper dette vil stimulere til økt kreativitet og nytenkning hos bedrifter over hele landet, sier leder i Lindesnesregionen Næringshage, Are Østmo.