22.04.21 folkehøyskole lab næring

KIK = KRAFTEN I KOBLING

Lindesnesregionen Næringshage og SKAP kreativ folkehøyskole har noe viktig til felles: Begge ser på kreativitet som en fremtidskompetanse og grunnlaget for all innovasjon. Derfor setter vi fokus på å bruke den og trene den.

Og det er kanskje ikke så vanskelig som mange tror:

"Creativity is just connecting things” -Steve Jobs.

Næringshagen startet SKAP FHS i 2016, og vi lagde dermed vår egen drømmepartner. Et hus fullt av unge mennesker med lyst til å skape fremtidas løsninger. Et hus hvor både metodene, menneskene og maskinene har relevans for våre kunder. Og vice versa. For ett av skolens viktigste salgsargumenter er kobling mot bedrifter og samfunnsliv. Elevene kommer til Mandal for å få bryne seg på reelle utfordringer!

Å trigge kobling av tanker og erfaringer og å koble mennesker og miljøer, er det viktigste vi bidrar til og dermed bakgrunnen for navnet KRAFTEN I KOBLING. Opprinnelig navnet på en årlig konferanse i regi av Næringshagen og SKAP FHS. Nå utvider vi konseptet til å gjelde små og store arrangementer gjennom hele året innenfor nyskaping og teknologi. Forkortet kaller vi det KIK; og det handler om:

FRAMTIDA SKAPES NÅ!
RASKERE OG GRØNNERE.
TEKNOLOGI OG FOLK GJØR DET MESTE MULIG.
HVIS VI TENKER KREATIVT. SAMMEN.

Første er arrangement ut er DIGITALISER ELLER DØ! i samarbeid med Simula og Digital Norway.

Simula Research Laboratory er en forskningsinstitusjon med hovedkontor på Fornebu i Bærum, som over mange år har vært ledende innenfor områdene AI/Machine Learning, Big Data og anvendt IT. Dette sikrer at kursdeltakerne får tilgang til det siste innen forskning og løsninger innen fagfeltet.

DigitalNorway er en non-profit virksomhet startet i 2017 av 15 engasjerte næringslivsaktører for å få fart på digitaliseringen av norsk næringsliv, med et spesielt fokus på små og mellomstore bedrifter.