03.07.19 folkehøyskole

SKAP Sprint

SKAP SPRINT bygger på Design Thinking, og det funker kjempebra når en skal jobbe kreativt med en utfordring.

På SKAP FHS brukes denne metoden når elevene jobber med bedriftscase. I høst jobbet elevene med oppdrag fra Nøsted& og GE Healthcare, og i januar ble de utfordret av VI SKAPER as. Her utarbeidet de nye bokonsepter for kobling av unge og eldre, og ble daglig coachet av et ekspertteam med representant for brukere, teknologi og arkitektur.

Vi kan også bruke SKAP SPRINT som format i bedriftsinterne prosesser, en effektiv måte å skape tid og rom for nye ideer.