04.01.21 næring

Kraften i Kobling 2020

Kraften i Kobling er en arena hvor vi skal få kjenne på nettopp det; Kraften i kobling. Å møtes og ta del i felles inspirasjon gir oss næring til å skape næring. Men i 2020 er det vel nettopp fraværet av kobling vi har fått kjenne på, og derfor var det en stor opplevelse at vi klarte å arrangere en konferanse i dette spesielle året.

Årets Kraften i Kobling ble arrangert i samarbeid med Lindesnes Havhotell og Under. En fantastisk ramme for en inspirerende to dagers konferanse om kreativitet og nyskaping.

Tanker rundt nyskaping og bærekraft var fremtredende på konferansen.

Det største trekkplasteret var antakelig Vestre, utemøbelprodusent og Entrepreneur of the year 2019. Han delte med oss sine visjoner om verdens mest miljøvennlige fabrikk på Magnor og sine tanker rundt hva som skaper gode felles uterom.

Snøhetta fortalte om tilblivelsen av Under, og alle valgene som måtte gjøres underveis i det krevende prosjektet.

Tor Inge Hjemdal fra DOGA forklarte oss hvordan design kan bidra til mer brukervennlige løsninger innen mange bransjer.

Mali Hole Skogen fra IKT Norge snakket om digitaliseringens enorme muligheter, og om prisen vi betaler for alle våre digitale spor. Om «tsunamien av el-avfall» og viktigheten av gjenvinning.

Simula, TRY/APT og Future Materials ga også sine verdifulle bidrag til årets Kobling.