04.07.19

Kreativitet og mindset

«Det er ingen tvil om at kreativitet er den viktigste menneskelige ressursen av alle. Uten kreativitet ville det ikke bli noen fremgang, og vi ville for alltid gjenta de samme mønstrene» - Edward de Bono.

Alle har opplevd det; du går og tenker på et problem du har, og så plutselig har du svaret, det er akkurat som det detter ned i hodet. Det gjør det ikke, det er hjernen din som kontinuerlig samler informasjon og leter i harddisken din for å finne løsninger. I harddisken ser den etter mønstre som likner. Og ofte finner den en løsning som funker, i alle fall godt nok. Men noen ganger opplever vi «Eureka», en idé som er helt nyskapende. Da har det skjedd en ny kobling; noe du ser, noe du husker, som hjernen klarer å koble opp mot problemet. En fantastisk følelse!

Bedrifter eksisterer og etablereres fordi de løser et problem eller dekker et behov. For å lykkes må vi helst være bedre eller billigere enn konkurrentene. Og i en tid der ny teknologi og nye forretningsmodeller øker kravet til innovasjon blir kreativiteten vår stadig viktigere og mer utfordret. World Economic Forum har rangert kreativitet som den tredje viktigste egenskapen for fremtiden: https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-10-skills-you-need-to-thrive-in-the-fourth-industrial-revolution/

Så hva gjør vi da? Hvordan realiserer vi vårt kreative potensial? Først av alt, det må koblinger til; mellom erfaringer, kunnskap, mennesker og miljøer. Og nytenkning krever både mot til å spørre og tid til å svare. Men kanskje er det ikke så vanskelig som vi tror, for det finnes metoder for kreativ tenkning som er enkle å lære og enkle å bruke. Og trening gir et MINDSET; en måte å tenke på som er nyttig i alle situasjoner og i alle organisasjoner.